May 12, 2012

PST, I’ve grown tired of you. I consider this exhaustion a need to expand my surroundings. I’ve seen what comes next and I cannot wait to jump in. Bring on the language exam: Ti e kupton, s’është e lehtë, por unë kuptoj shumë. Vërtetë. Për tani, for now, Gezuar!

1:54am  |   URL: http://tmblr.co/Z2NwJwLKH8It
Filed under: PST Elbasan Gr15